INTEGRITETSPOLICY

Jernberg Promotion värnar om din integritet

Samtycke insamlade personuppgifter

När du fyller i ditt namn eller din mailadress i något av formulären på jernbergpromotion.se får du också godkänna att Jernberg Promotion AB får registrera dina personuppgifter. Registrering och hantering av personuppgifterna sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Behandling och syfte

När du ger ditt godkännande samtycker du till att Jernberg Promotion AB registrerar de personuppgifter som behövs för att Jernberg Promotion AB ska kunna kommunicera till dig. Personuppgifterna används bara inom ramen för Jernberg Promotion AB verksamhet, t.ex. vid utskick av information eller dylikt.

Personuppgifter som behandlas av Jernberg Promotion AB

Uppgifter som registreras är namn, adress, mobilnummer, e-post samt företagsnamn.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar, hur dessa behandlas och få dina personuppgifter rättade eller raderade. Vid frågor om personuppgifter, ändringar/radering av personuppgifter eller registerutdrag kontaktar du info@jernbergpromotion.se.

VID FRÅGOR

info@jernbergpromotion.se

Robin & Björk – Made in Sweden